Sobre G6

En essència, G6 immobiliària és un grup de persones inquietes que treballen cada dia per donar el millor d'elles mateixes a través de la seva activitat professional.

MISSIÓ

Esdevenir un punt de trobada entre l'oferta i la demanda d'immobles nous i d'ocasió, tant del sector empresarial com en l'àmbit dels particulars.

VISIÓ

L'habitatge és la compra més important que una persona realitza al llarg de la seva vida. La decisió ha d'estar basada en criteris de caràcter racional i s'ha de fonamentar en l'assessorament de professionals ben preparats, que procuraran una valoració adequada de l'immoble i que la transacció sigui transparent i satisfactòria per ambdues parts.
Quant al servei per a empreses, considerem que l'Alt Camp és una comarca molt dinàmica en la majoria de sectors productius (indústria, agricultura i serveis). Les empreses que participen d'aquests sectors requereixen d'un servei d'assessorament en l'adquisició i l'arrendament d'immobles que maximitzi el retorn de la inversió i que contribueixi a l'exit del seu projecte empresarial. Per aquest motiu, G6 es distingeix per un servei àgil i global.

VALORS

  • Honestedat. En un procés transmissió patrimonial, cal una intermediació absolutament transparent, que permeti l'equilibri just entre totes les parts implicades.
  • Localisme. Conèixer i respectar l'entorn social, econòmic i cultural de Valls i la comarca de l'Alt Camp, és essencial a l'hora de satisfer les necessitats dels nostres clients.
  • Humanitat. Darrera de cada col·laborador de G6 hi ha una persona conscient de què la seva feina és molt important per a la vida dels clients, ja siguin persones o empreses i que, per tant, s'ha d'esforçar cada dia per demostrar la seva professionalitat.
  • Innovació. La societat canvia i la tecnologia avança constantment. Per això, G6 inverteix molts recursos en l'anàlisi de l'eficiència de tots els processos interns i externs, perquè sempre es pot millorar si es té clar que l'unic objectiu d'una agència immobiliària ha de ser el d'oferir un servei excel·lent.